• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกรำเพยชุบเทียน


สิ่งที่ต้องใช้

 1. ชุดดอกรำเพย จำนวน 4 กล่อง บาร์โคด 103031
 2. ฟลอร่าเทปสีเขียวอ่อน,สีเขียวเข้ม, อย่างละ 1 ม้วน บาร์โคด 2410672230007
 3. ลวดพันก้าน # 26 สีเขียว บาร์โคด 101401
 4. ลวดพันก้าน # 22 สีเขียว บาร์โคด 103065
 5. กาวอย่างดี
 6. เทียนสำหรับชุบดอกไม้ บาร์โคด 100395

ขั้นตอนการทำ

 1. เกสร แบ่งลวดสีขาว # 26 เป็น 3 ส่วน จากนั้นแบ่งครึ่งเกสรทากาวที่ปลายลวด นำเกสรที่แบ่งไว้ 1 เม็ด มาติด
กับลวด
 1. ตัดฟลอร่าเทปยาวพอประมาณ แบ่งครึ่งพันเกสรที่ติดกาวไว้ (ทำเหมือนกันทุกชิ้น)
 2. นำเกสรที่ทำเตรียมไว้มาเข้าเป็นช่อ 3 อัน จัดให้แต่ละอันสูงต่ำให้พอประมาณ
 3. ทากาวที่กลีบดอกรำเพย เข้าดอกเป็นรูปกรวย
 4. นำเกสรที่เตรียมไว้ มาเสียบกลางดอก จากนั้นเข้ากลีบนอกวนรอบ 3 กลีบ
 5. เข้ากลีบเลี้ยง
การชุบเทียน
 1. นำเทียนใส่ลงในหม้อ ตั้งไฟอ่อนจนเทียนละลายจนหมดยกลงจากเตา
 2. นำดอกไม้และใบที่ทำไว้จุ่มเทียนให้ทั่วแล้วสลัดเทียนออกให้หมด
 3. นำใบและดอกมาเข้าช่อ
ภาพประกอบ

 

Share :