• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกทานตะวัน15กลีบ
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมพรมดาหลา บาร์ 8851962000162 สี 237,259
เข็มโครเชต์ # 5/0   บาร์ 101025
ขนาดสำเร็จ 12x12ซม.
ด้ายป๊อปปีส์ บาร์ 103312
เข็มโครเชต์ #6
ขนาดสำเร็จ 6x6ซม.
วิธีทำ คล้องไหมพรมเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ 7 ครั้ง ลห
แถวที่2 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ2 ครั้ง ทุกหลัก ลห
แถวที่3-9 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :