• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เสื้อกั๊กYellow Square

สิ่งที่ต้องใช้

ไหมพรม TM เรือใบ No. 238 จำนวน 2 กลุ่ม รหัส 92026438
ไหมพรม TM เรือใบเหลือบ No. 42 จำนวน 2 กลุ่ม รหัส 92026919
ไม้นิต Clover # 14 รหัส 4901316463441
เข็มโครเชต์  2 หัวสีทอง # 5/0-7/0 รหัส 101025
ไม้นิตวงกลม Clover โลหะ # 9 รหัส 4901316514099
กระดุม 5 เม็ด รหัส 101842
ขนาดสำเร็จ 85X50 ซม.
ขั้นตอนการทำ  ชิ้นหลัง ขึ้นต้น 80 ห่วงด้วยไม้นิต # 14

แถวที่1   k ตลอดแถว
แถวที่2   *k2 k1* ทำซ้ำใน*………*จนจบแถว
แถวที่3   * p2 kyo3 * ทำซ้ำใน*……..*จนจบแถว
แถวที่4   * k2 p3* ทำซ้ำใน*…….*จนจบแถว
แถวที่5   * p2 k3 * ทำซ้ำใน*………*จนจบแถว
แถวที่6   ทำเหมือนแถวที่ 1
แถวที่7   p2 sl2 k1 psso
แถวที่8   ทำเหมือนแถวที่ 4
แถวที่9-14             ทำซ้ำในแถวที่ 3-8
แถวที่15-28           ทำซ้ำในแถวที 5-6
แถวที่29-60           ทำตามผังลาย เริ่มลดวงแขน
แถวที่61-94           ลดวงแขนตามผังลาย เริ่มลดคอหลัง
แถวที่95-106         ลดคอหลัง ตามผังลาย
ชิ้นหน้าขวา            ขึ้นต้น 41 ห่วง
แถวที่1-60             ถักตามผังลาย เริ่มลดวงแขนหน้าขวา
แถวที่61-82           ลดวงแขนหน้าขวาตามผังลายเริ่มลดคอหน้าขวา
แถวที่83-106         ลดคอหน้าขวาตามผังลาย
ชิ้นหน้าซ้าย            ขึ้นต้น 41 ห่วง
แถวที่1-60             ถักตามผังลาย เริ่มลดวงแขนหน้าซ้าย
แถวที่61-82           ถักลดวงแขนหน้าซ้ายตามผังลาย เริ่มลดคอหน้าซ้าย
แถวที่83-106         ลดคอหน้าซ้าย ตามผังลาย

วิธีประกอบ

1เย็บด้านข้างชิ้นหน้า-หลังติดกันทั้ง 2 ข้าง
แล้วเย็บไหล่ติดกันทั้ง 2 ข้าง
2ใช้ไม้นิต # 14 เก็บห่วงด้านสาบหน้าข้างละ 89 ห่วง
ถักสาบหน้า 5 แถว ตามผังลาย
3ใช้ไม้นิต # 14 เก็บห่วงรอบคอ ถักลายลูกฟูกเล็ก 5 แถว
4ใช้ไม้นิตวงกลม เก็บห่วงรอบแขน ถักรอบวงแขน 5 แถว เมื่อเสร็จ 
เย็บกระดุมติดสาบหน้าขวา 5 เม็ด


สัญลักษณ์นิตติ้ง
ผังลายชิ้นหน้าซ้าย
ผังลายชิ้นหลัง
ผังลายชิ้นหน้าขวา

 
 Share :