• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกทานตะวัน

สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายป๊อปปี้ บาร์โค้ด 1 0 3 3 1 2 เบอร์ 846 เบอร์ 806
                   เข็มโครเชต์ เบอร์ 3/0 4/0 บาร์โค้ด 1 0 1 0 2 5
วิธีทำ    จับด้าย 2 เส้น แล้วถักพร้อมกัน ขึ้นต้น โซ่ 5 ลห เป็นวงกลม เบอร์846
แถวที่1  โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 9 ครั้ง ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2 โซ่ 3 เป็นหลักแรก (โซ่2 พ1ค หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (....) 8 ครั้ง โซ่ 2 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-5 ถักตามผังลาย
แถวที่ 4-5 ถักด้วย เบอร์ 806
ผังลาย
Share :