• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก  lilac8 เหลี่ยม
สิ่งที่ต้องใช้ ไหมพรม lilac สีโอโรส405,ชมพู406 ,ดำ 402 บาร์ 8851962000551
ม่วงเหลือบ0481 ,น้ำตาลเหลืบ0484 บาร์8851962000568
ไหมพรมเรือใบ สี  ส้ม259 บาร์92026438
เข็มโครเชต์ #5/0-7/0 บาร์ 103435
ขนาดสำเร็จ 10*10ซม.
วิธีทำ คล้องไหมเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 15 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก(โซ่1 พ1คหลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถวโซ่1 ลหกับหลักแรก
แถวที่3-4 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :