• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเช้าสบู่marine

สิ่งที่ต้องใช้   ริบบิ้นดินเงิน บาร์103721 จำนวน 3 เมตร
                   เข็มหมุดหัวมุก บาร์ 2412358580017  จำนวน  45 ช้ิน
                   ดอกไม้้ ใบไม้ประดิษฐ์ กาว  ลวดสี# 22 บาร์ 2410670640006 จำนวน1เส้น
วิธีทำ  แบ่งริบบิ้นเป็น 3เส้น ตลอดความยาว ทำตามขั้นตอนที่เหลือตามภาพ
ขั้นตอนการทำ

Share :