• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเป๋าด้ายทอ
สิ่งที่ต้องใช้  ชุดทอclover3177
                  ไหมพรมจอยน์ ด้ายซานโตเร วิลลา โรช่า
                   เข็มเย็บไหมพรม 108777
                   ผ้าฝ้ายทำซับในกระเป๋า
วิธีทำ          ประกอบเครื่องทอตามภาพในชุด
ขั้นตอนการทอ1
ขั้นตอนการทอ2

             
Share :