• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
                                              ดอก4เหลี่ยมสลับสี
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถักป้อบปี้ส์ 3สี สี 822,823,803, บาร์ 103312
เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 6*6 ซม.
วิธีทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 3 พ 1 ค (โซ่ 1 พ 1 ค 2 ครั้ง)ทำซ้ำใน(.....)6 ครั้ง โซ่ 1 ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่ 3 เป็นหลักแรก (โซ่ 4 พ 1 ค หลักเดิม พ 1 คหลักถัดไป)ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่3-6 ถักตามผังลาย
การสลับสี 
แถวที่ 1 สี 822
แถวที่ 2,4,5,6 สี 823
แถวที่ 3 สี 803 
ผังลาย

Share :