• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกเดซี 14 กลีบ

 
สิ่งที่ต้องใช้
1.ไหมพรมเรือใบ 2 สี บาร์ 92608364  หรือไหมพรมไลแลค
2.เข็มโครเชต์ #5/0-6/0 บาร์ 101025
ขนาดสำเร็จ 8*8 ซม.
ขั้นตอนการทำ คล้องไหมเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 1 เป็นหลักแรก คธ 7หลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่ 1 เป็นหลักแรก คธ 14 หลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่3 โซ่ 1 เป็นหลักแรก (*โซ่ 7 โซ่ 1 คธ พ 1 ค 6 หลัก* คธหลักถัดไป)ทำซ้ำใน(.....)12ครั้ง ทำซ้ำใน*.....*1ครั้ง ลหกับหลักแรก
ผังลาย
Share :