• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Rochas610
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก Rochas สี 610 จำนวน 1กลุ่ม บาร์ 49013168154
เข็มโครเชต์ Amoure 2.0mm.(1050) บาร์ 051221710506
วิธีทำ ขึ้นต้น 29 โซ่
แถวที่1 โซ่2 เป็นหลักแรก 1/2 พ1ค ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่5 พ3คหลักเดิม โซ่3 พ3ค3ครั้งรวบพร้อมกันหลักเดิม โซ่2 คธหลักถัดไป โซ่2 พ3ค3
ครั้งบนหลักถัดไปรวบพร้อมกัน (โซ่3 พ3ค3ครั้งหลักเดิมรวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน(...)1ครั้ง โซ่2
คธหลักถัดไป โซ่ พ3ค3ครั้งหลักถัด โซ่3 พ3ค2ครั้งหลักสุดท้าย รวบพร้อมกัน พลิกกลับ
แถวที่3-6 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :