• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกซ้อนสี่เหลี่ยม

สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถักป้อบปี้ส์ สี 806 บาร์103312, ด้ายถัก tm soft #16 สี 916บาร์ 8851962000155
เข็มโครเชต์ # 5 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 5*5 ซม.
วิธีทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 (เป็นหลักแรก โซ่1 พ1ค) ทำซ็ำใน(.....)6ครั้ง โซ่1 ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ (โซ่5 คธหลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....)22ครั้ง โซ่5 ลหกับหลักแรก
แถวที่3-6 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :