• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กรอบรูปเดซีลูกไม้

สิ่งที่ต้องใช้   1. สีอเมริกานาสีขาว da239, ชมพู da215, เหลือง da201, ฟ้า da225, ส้ม da229, เขียว da048, da147,
                        น้ำตาล da093 และส้ม da229
                     2. น้ำยา fabric painting medium das10
                     3. ผ้าต่วนสีเหลืองนวล ขนาด30x30ซม.
                     4. กระดาษดอยลีรองเค็ก
                     5. พู่กันกลมเบอร์ 0.2,4 พู่กันแบนเบอร์6
                     6. พู่กันstencil
 วิธีทำ            1. นำผ้าที่ต้องการเพ้นท์ไปซัก โดยไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม รีดให้เรียบ
                      2. ร่างลายเพ้นท์ลงบนผ้า โดยใช้ดินสอเขียนผ้า
                      3. ลงดอกใหญ่สีเหลืองส้ม (DA201+DA229)  ลงพื้นดอกสีเหลืองอ่อน (DA201+DA239) ผสมสีเหลืองอ่อนกับสีส้มจะได้สีเหลืองส้มอ่อน (DA201+DA229+DA239)  ใช้พู่กันแบนจุ่มสีครึ่งหนึ่งของแปรง ปาดลงบนกลีบทีละกลีบ ให้หันข้างที่จุ่มสีเข้าด้านในของกลีบดอก
                      4. ผสมสีเหลืองส้ม  (DA201+DA229)  ใช้พู่กันกลมเบอร์0 จุ่มสีลากเส้นขอบกีบดอก และลากเส้นกลีบบางๆ
                      5. ลงเกสรดอกสีเหลือง (DA201) ผสมสีเหลืองน้ำตาล(DA201+DA093) ลงเงาเกสร ใช้พู่กันกลมจุ่มสีน้ำตาล (DA093) จุดเกสรสลับกับสีขาว ดูจากภาพการลงสีดอกเดซี่สีเหลือง
                      6. ลงดอกเซี่สีฟ้าอ่อน (DA225+DA239)  โดยใช้พู่กันกลมเบอร์2 จุ่มสีฟ้าอ่อนและจุ่มสีขาว ลงสีดอกตามภาพการลงสี
                      7. ลงช่อดอกสีชมพู (DA215)  ลงกลีบสีชมพูขาว (DA215+DA239)  ใช้พู่กันกลมเบอร์2 จุ่มสีชมพูอ่อนและจุ่มสีขาวลงกลีบดอก ใช้สีน้ำตาล (DA093)  ลงเกสร ดูตามภาพการลงช่อดอก
                      8. ลงใบหยักด้วยสีเขียวอ่อน (DA147+DA239)   ลงเาด้วยสีเขียวที่เข้มกว่า ใช้พู่กันกลมเบอร์0 จุ่มสีเขียว(DA147)  ลากเส้นขอบและร่องใบ
                      9. ลงใบกลมด้วยสีเขียวฟ้า (DA048+DA239) ใช้พู่กันกลมจุ่มสีเขียวและขาวลงใบ ดูจากภาพการลงใบ
                    10. ลงสีกิ่งก้านช่อดอกด้วยสีเขียวน้ำตาลอ่อน  (DA147+DA093+DA239)  และลงใบด้วยสีเดียวกับก้าน จุ่มสีขาวลากใบให้เป็นลักษณะใบเสี้ยว ดูจากภาพการลงใบ ทิ้งให้สีแห้ง
                    11. ตัดกระดาษดอยล์ลี (เลือกเฉพาะลายริมโค้ง) วางบนผ้าที่เพ้นท์ทำเป็นกรอบสีเหลี่ยม ใช้พู่กันstencil จุ่มสีขาวครีมอ่อนๆ (DA239+DA201)   ลงสีตรงช่องดอยลีและยกออกจะเห็นเป็นลาย ทำให้ครบทั้ง4ด้าน (ดูภาพลงดอยลี) ทิ้งให้สีแห้ง ภาพการลงดอยลี
                    12. นำภาพที่เพ้นท์มารีด โดยใช้ผ้าบางวางทับก่อนรีด เพื่อให้สีติดทิน
ภาพประกอบShare :