• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
        เพื่อสร้างเกลียวแน่นสวย ด้วยวิธีพาดเส้นเชือกบนแผ่นกลม ทำให้ได้ลายเกลียวสวยดูกลมกลืน เป็นพื้นฐานสำหรับการทำสร้อย หริอสายตกแต่งอื่นๆ                                                                             
วิธีใช้แผ่นถักkumihimo disk


สิ่งที่ต้องใช้
แผ่นถักเชือกกลม hamanaka#568 บาร์โคด 4977444560222
ไหมDecor art.9806 #6  col.1423 บาร์โคด103288 จำนวน 1หลอด
ดิ้น Madeira art. 9805 col. 5014 บาร์โคด103290
เชือกมันเกลียวบาร์โคด 102949  จำนวน45   ซม. สีใกล้เคียงกับไหมมัน
วิธีทำ
1. ตัดไหมDecor และ ดิ้น Madeira  ยาว 1.50 เมตร อย่างละ 4 เส้น
2. ตัดเชือกเกลียว 45 ซม. 1เส้น
3. จับไหมและเชือกเกลียว ทั้งหมด มัดปลายรวมกัน จากนั้นสอดปลายเข้ากับแผ่นถัก พาดไหมมันตามหมายเลข 3-4
4. ถักเชือกตามภาพ จะได้ความยาว  42 ซม. มัดปมปลายเชือก  นำสร้อยออกจากแผ่นถัก

ภาพขั้นตอนการทำ                          ดูวิธีทำสร้อยเพิ่มเติมในหนังสือTM Craft72


Share :