• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกoly18-372
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถัก oly#18 สี 372 บาร์ 103317
                  เข็มโครเชต์ #6 บาร์109798
                  ขนาดสำเร็จ 10*10 ซม.  
วิธีทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 1 คธ (โซ่ 4 ลหหลักเดิม คธ 2 หลัก) 3 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 (โซ่ 1 คธ 5 ครั้ง)ทำซ้ำใน(.....) 3 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่3-11 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :