• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก6กลีบ

 
สิ่งที่ต้องใช้  ด้ายถักป้อบปี้ส์ สีชมพู 803 บาร์ 103312
วิธีทำ โซ่6 ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ 1 ค 2 ครั้งรวบพร้อมกัน (โซ่ 5 พ 1 ค 3 ครั้งรวบพร้อมกัน)ทำซ้ำใน(.....)4 ครั้งโซ่ 5
ลหกับหลักแรก
แถวที่2-3 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :