• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
heart 2 puppies

สิ่งที่ต้องใช้

ด้ายถักป้อบปี้ส์ บาร์ 103312
เข็มโครเชต์ #6 บาร์ 109798
วิธีทำ โซ่7 ลหเป็นวงกลม
ขนาด 4.5*4.5 ซม.
แถวที่1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ 1 ค 19 ครั้ง ลหกับหลักแรก 
แถวที่2 โซ่ 1 (พ 1 ค 2ครั้งหลักถัดไป พ 1คหลักถัดไป)ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถวด้วย พ 1 ค 2 ครั้งหลักสุดท้าย ลหกับหลักแรก
แถวที่3-4 ถักตามผงลาย  
ผังลาย

Share :