• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
heart-madeira
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมมาดีร่า บาร์ 103247
 เข็มโครเชต์ #3 บาร์ 109798
ขนาด 3*3 ซม.
วิธีทำ (จับไหม 5 เส้นถัก) โซ่ 4 ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 3 พ 1 ค 2 ครั้ง (โซ่ 2 พ 1 ค 3 ครั้ง) ทำซ้ำใน(.....) 2 ครั้ง พ 1 ค กับหลักแรก
แถวที่2 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ 1 ค 2ครั้ง( โซ่ 2 พ 1 ค 3 ครั้ง โซ่ 1 พ 1 ค 3 ครั้ง )ทำซ้ำใน(.....)2 ครั้ง  พ 1 ค 3 ครั้ง โซ่ 1 ลหกับหลักแรก
แถวที่3 ถักตามผังลาย 
ผังลาย
Share :