• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
puppiesสลับสี

 
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถักป้อบปี้ส์ 3สี สี 820,803,806, บาร์ 103312
                  เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 4*4 ซม.
วิธีทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 สี820 โซ่ 3 พ 1 ค (โซ่ 1 พ 1 ค 2 ครั้ง)ทำซ้ำใน(.....)6 ครั้ง โซ่ 1 ลหกับหลักแรก
แถวที่2 สี803 โซ่ 3 เป็นหลักแรก (โซ่ 4 พ 1 ค หลักเดิม พ 1 คหลักถัดไป)ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่3 สี806 โซ่ 1เป็นหลักแรก (คธ พ 1 ค 8 ครั้ง คธ หลักเดียวกัน)ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถว ลหกับหลักแรก
ผังลาย
Share :