• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
สร้อยแดซซลิ่งบลู

 
สิ่งที่ต้องใช้  ดิ้นมาดีรา#9810 สีเงินเหลือบ 0380 จำนวน2พับ
                   เข็มโครเชต์jmra เบอร์4 (ขนาด1.25มม.)
                  ลูกปัดมิยูกิกลม8/0 สีฟ้าเบอร์148FR สีม่วงเหลือบ 134FR สีละ1 ถุง
                  ที่เก็บปม บาร์ 101433 ตะขอสร้อย บาร์ 106331 และเข็มร้อยลูกปัด
ความยาว    35ซม. (ไม่รวมตะขอสร้อย)
วิธีทำ        1. ร้อยลูกปัดใส่ดิ้นเป็นเส้นยาวต่อกัน 3ช่วง    
                ช่วงที่1 ร้อยลูกปัดสีฟ้า 24เม็ด
                ช่วงที่2 ร้อยลูกปัดสีฟ้า 1 เม็ด สีม่วงเหลือบ 1 เม็ด สีฟ้า 2 เม็ด ร้อยสลับกันดังภาพทั้งหมด 23 ดอก
                ช่วงที่3 ร้อยลูกปัดสีฟ้า116เม็ด
ผังการร้อยลูกปัด


               2. เริ่มถักจากช่วงที่3ต่อด้วยช่วงที่2และช่วงที่1 ถักโซ่ยาว35ซม. (ยังไม่ใส่ลูกปัด)

วิธีถัก
แถวที่1  โซ่1 คธ ทุกหลัก จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่2  โซ่1 คธ (โซ่5 คธ โซ่2 เลื่อนลูกปัดมา 1เม็ด โซ่2 เลื่อนลูกปัดมา 1เม็ด โซ่1 พ3ค 2หลัก รวบห่วงพร้อมกัน โซ่1 เลื่อนลูกปัดมา1เม็ด
โซ่2 เลื่อนลูกปัดมา1 เม็ด โซ่2 คธ)  ถักซ้ำใน (.....) ไปจนถึงหลักสุดท้าย โซ่ 2 พ1ค พลิกกลับ
แถวที่3  (โซ่5 คธ เลื่อนลูกปัดมา 3 เม็ด คธ โซ่5 คธ)  ถักซ้ำใน (....) ไปจนจบแถว ตัดดิื้น
แถวที่4  โซ่1 คธ (เลือนลูกปัดมา 1 เม็ด คธ 5 หลัก เลื่อนลูกปัดมา 1 เม็ด คธ)  ถักซ้ำใน (....) ไปจนจบแถว
การประกอบ  ร้อยปลายดิ้นใส่ที่เก็บปม มัดปลายดิ้นเป็นปม หยอดกาวเล็กน้อย บีบฝาปมให้แน่น นำไปเกี่ยวกับตะขอสร้อย ทำเหมือนกันทั้ง2ข้าง
ผังลาย


 

Share :