• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเป๋าflower bloom-baby
สิ่งที่ต้องใช้   ไหมพรม tm baby สี 318 จำนวน 2 กลุ่ม บาร์ 92028302
                     เข็มโครเชต์ #3/0-4/0 บาร์ 101025
                     ซิป 6นิ้ว บาร์ 103839
                     ผ้าฝ้ายเพื่อทำซับใน ขนาด 22*27 ซม. บาร์ 92701410
                     เข็มสอย ,ด้ายสีเดียวกับผ้า
ขนาดสำเร็จ 16*12 ซม.
วิธีทำ ขึ้นต้น 80 โซ่ ลหเป็นวงกลม
แถวที่ 1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ 1 ค ทุกหลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่ 2 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ 1 ค 9 หลัก *(โซ่ 3 พ 1 ค 2 ครั้ง โซ่ 3 ลห) ทำซ้ำใน(.....)ให้ครบ 5 กลีบ พ 1 ค 10 หลัก* ทำซ้ำใน*.....* จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่ 3-15 ถักตามผังลาย
ผังลาย

ดูวิธีประกอบ1 

ดูวิธีประกอบ2


Share :