• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กล่องอเนกประสงค์

สิ่งที่ต้องใช้  แบบกล่องกระดาษ
                  ผ้าฝ้ายสีพื้น ผ้าฝ้ายพิมพ์บาย ลูกไม้ กาว กรรไกร
ขนาดสำเร็จ ก.28 ย.28 ส.5ซม.
ขั้นตอนการทำ
1. ตัดผ้าฝ้ายพื้นและลายตามที่กำหนดทุกชิ้น เผื่อพับ 2 ซม.โดยรอบ
2. ประกอบตัวกล่อง นำตัวกล่องมาทากาวด้านในแล้วนำผ้าชิ้นตัวกล่องทั้งลายและสีพื้นมาติดให้รอบ ดึงให้ตึงเรียบ
3.พับผ้าจากด้านในตัวกล่องหุ้มกล่องด้านนอกถึงก้นกล่อง ทากาวรอบก้นกล่อง ขลิบริมผ้าโดยรอบ พับผ้าติดก้นกล่องโดยรอบ
4.นำกระดาษก้นกล่องมาทากาวติดกับผ้าพื้น หุ้มให้เรียบร้อยแล้วนำมาติดเป็นก้นกล่องด้านใน
5.ทากาวลูกไม้แล้วติดโดยรอบขอบกล่อง
6.ทากาวชิ้นกั้นกล่องแล้วนำผ้าหุ้มกั้นกล่อง(สีพื้น)มาติดให้รอบ ดึงให้ตึงเรียบ บากตามรอย 2บาก
วิธีทำ  วิธีทำ2


Share :