• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกpuppies5กลีบ
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักป้อปปี้ส์ สี 852 บาร์103312
เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 7*7ซม. ,11*11ซม. ,6ดอกต่อกัน 20*20 ซม.    
วิธีทำ  โซ่5 ลห เป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก (คธ2หลักถัดไป โซ่9) ทำซ้ำใน(.....)3ครั้ง โซ่4 พ3ค กับหลักแรก
แถวที่2 โซ่4 เป็นหลักแรก (พ2ค2ครั้ง พ1ค4ครั้ง พ1ค2หลักรวบพร้อมกัน พ1ค4ครั้งหลักถัดไป พ2ค3ครั้ง)
ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่3-5 ถักตามผังลาย
วิธีประกอบ
1.เชื่อมดอกให้ติดกันโดยการถัก คธ
2.ถักลายในช่องว่าง 1 แถว ตามผังลาย
ผังลาย

Share :