• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
olympus#5-785
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถักโอลิมปัส #5 สี 785 บาร์ 103318
                  เข็มโคร์เชต์ Amour 1.00มม. (1052) บาร์ 051221710520

ขั้นตอนการทำ โซ่ 7 ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ 12 หลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่3 พ1ค หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....) จนจบแถว โซ่3 ลหกับหลักแรก
แถวที่3 เลื่อน2หลัก โซ่1 เป็นหลักแรก (โซ่5 คธ หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (.....) จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่4-11 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :