• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกกลมกลีบนูนป้อปปี้ส์
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักป้อปปี้ส์ 2สี 839,864 บาร์103312
เข็มโครเชต์ #3 บาร์ 109796
ขนาดสำเร็จ 13*13 cm.
ขั้นตอนการทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 23 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่1 พ 1 ค ด้านหน้าหลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่3 ทำเหมือนแถวที่2
แถวที่4-12 ถักตามผังลาย (สลับสีตามชอบ)
ผังลาย
Share :