• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก5กลีบมีเกสร

 
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก oly# 40 เบอร์ 743,143 บาร์ 103319
เข็มโครเชต์ (1.00 มม) บาร์ 051221712234
ขนาดสำเร็จ 5*5 ซม.
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้นโซ่ 5 ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 1 เป็นหลักแรก คธ 8 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้งทุกหลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่3 โซ่ 11 เพื่อถักกลีบ โซ่ 1 เป็นหลักแรก (คธ โซ่ 1 ข้าม 1) ทำซ้ำใน(.....)4 ครั้ง ลหกับแถวที่ 2
แถวที่4-7 ถักตามผังลาย
วิธีประกอบ เย็บเกสรติดกับดอก 
ผังลาย
Share :