• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ปกเสื้อcosta blanca
สิ่งที่ต้องใช้     
                        1. ด้ายถักcosta blanca  เบอร์14
                        2. ลูกปัดตาแมว miyuki จำนวน 30 เม็ด บาร์โคด 100512
                        3. ริบบิ้นซาติน 2 หน้า( 15 มม.) จำนวน80ซม. บาร์โคด 106906
                        4. โคร์เชต์ #5/0,7/0 บาร์โคด 101025
                        5. เข็มเย็บไหมพรม107888
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้น 31 โซ่ (ถัก2ชิ้น)
แถวที่1            โซ่1 เป็นหลักแรก คธ ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่2            โซ่1 เป็นหลักแรก คธ 19 หลัก คธ 2 ครั้ง 7 หลักถัดไป คธ หลักถัดไป พลิกกลับ
แถวที่ 3           โซ่1 เป็นหลักแรก คธ หลักถัดไป 4 หลัก (คธ2ครั้ง บนหลักถัดไป คธ หลักถัดไป)ทำซ้ำใน(...)5ครั้ง คธ ทุกหลักถัดไป พลิกกลับ
แถวที่4-9         ถักตามผังลาย
วิธีประกอบ        1. เย็บตรงกลางติดกัน ทั้ง2ชิ้น
                        2. ปักลูกปัดตาแมวติดตรงกลาง ทั้ง2 ข้างๆละ 16 เม็ด
                        3. ติดริบบิ้นซาติน 35 ซม. จำนวน2ชิ้น เย็บติดกับปลายปกเสื้อทั้ง2ข้าง
ผังลาย 


Share :