• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กิ๊บดอกไม้ลูกปัด
สิ่งที่ต้องใช้   ลูกปัดมิยูกิ 8/0 บาร์ 2410674670009 สีตามชอบ
                    ลูกปัดมิยูกิ 11/0 บาร์ 2410674410001 สีตามชอบ
                    มุก 5 มม. บาร์ 101621
                    ด้ายnymo บาร์ 2411811940009 สีขาวหรือ สีเหมือนลูกปัด
                    เข็มร้อยลูกปัด           
                    กิ๊บติดผม บาร์ 2412423310006
วิธีทำ1
วิธีทำ2

Share :