• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Pom Pom สายตกแต่ง
สิ่งที่ต้องใช้ ชุดทำปอมปอมcloverจิ๋ว 3127
                 ไหมโอลิมปัส#25 บาร์ 103242 สีตามชอบ จำนวน 3 ไจ
                 ไหมพรมเทนเดอรี ขนาด 25 กรัม บาร์ 92026049 -5สี สีละ1 กลุ่ม
                 ห่วงกุญแจ  บาร์ 101118   โซ่ไข่ปลา บาร์2411925530004
                 ลูกปัดไม้มิยูกิ บาร์ 100682  จำนวน 2 เม็ด, บาร์ 100640 จำนวน 2 เม็ด , บาร์ 100646 จำนวน 4 เม็ด
                 ลูกปัดไม้มิยูกิ บาร์ 100626  จำนวน 8 เม็ด, บาร์ 100664 จำนวน 5 เม็ด , บาร์ 100672 จำนวน 1 เม็ด
                 ลูกปัดไม้มิยูกิ บาร์ 100652 จำนวน 4เม็ด, บาร์ 100666 จำนวน 1 เม็ด , บาร์ 100670 จำนวน 1 เม็ด
                 ลูกปัดไม้มิยูกิ บาร์ 100638 จำนวน 1เม็ด, บาร์ 100656 จำนวน 2 เม็ด , บาร์ 100658 จำนวน 2 เม็ด
                 เข็มเย็บไหมพรม
วิธีทำ

Share :