• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ผีเสื้อTM
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมพรม TM BABY 2สี สีละ1กลุ่ม บาร์ 9202802
เข็มโครเชท์ (3.00มม.) บาร์ 051221114540
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้น 9โซ่
แถวที่1 โซ่4 เป็นหลักแรก พ4ค หลักถัดไป พ3คหลักเดิม โซ่5 คธหลักถัดไป โซ่4 พ3คหลักถัดไป พ4คหลักเดิม
โซ่3 ลหหลักเดิม โซ่6 ลหกับหลักถัดไป โซ่6 พ4ค หลักถัดไป โซ่3 ลหหลักเดิม พ3คหลักเดิม โซ่4คธหลักถัดไป
โซ่5 พ3คหลักถัดไป พ4คหลักเดิม โซ่4 ลหกับหลักแรก
วิธประกอบ
เย็บหนวดติดกับตัว
ผังลาย

Share :