• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เรือใบ246

 
สิ่งที่ต้องใช้  ไหมพรมเรือใบ บาร์ 92026438 สี 246
                   เข็มโครเชต์ เบอร์ 5/0-7/0 hamanaka H250-500-5 บาร์ 4977444518674
ขนาดลาย 10x10ซม.
วิธีถัก  ขึ้นต้น 25โซ่
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1คหลักถัดไป (โซ่1ข้าม1  *พ1คหลักถัดไป) โซ่1 1/2พ1ค3ครั้งหลักก่อนหน้า
รวบพร้อมกัน ข้าม1 พ1คหลักถัดไป ทำซ้ำใน (...)2ครั้ง โซ่1 ข้าม1* ทำซ้ำใน *...* จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1คหลักถัดไป (โซ่1ข้าม1  *พ1คหลักถัดไป) ข้าม1 1/2พ1ค3ครั้งหลักถัดไป
รวบพร้อมกัน โซ่1 พ1คหลักถัดไป ทำซ้ำใน (...)2ครั้ง โซ่1 ข้าม1* ทำซ้ำใน *...* จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่3เป็นต้นไป ถักซ้ำในแถวที่1-2
ผังลาย
 
Share :