• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ

ระบายตะกร้าblue edge

สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักป้อบปี้ส์ 1กลุ่ม บาร์ 103312
เข็มโครเชท์#5 บาร์ 109798
ตะขอ บาร์106070
ความยาว 68 ซม.
ขั้นตอนการทำ
ขึ้นต้นโซ่ 292 โซ่
แถวที่ 1 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ ทุกหลักพลิกกลับ
แถวที่ 2 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค (โซ่2 ข้าม2 พ1คหลักถัดไป) ทำซ้ำใน(...)จนจบพลิกกลับ
แถวที่ 3 โซ่3 เป็นหลักแรก โซ่3 พ1ค 6ครั้งลงบนโซ่ (ข้าม5 พ1คหลักถัดไป โซ่3 พ1ค6ครั้ง หลักเดียวกัน) ทำซ้ำใน(...) จนจบแถวโซ่1 คธหลักสุดท้าย ลห5หลัก
แถวที่1-5 ถักอีกข้างตามผังลาย
ผังลาย


Share :