• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Knitting Rochas2
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก ROCHAS no.610 บาร์ 92698154
ไม้นิตไม้ไผ่ clover#6(3.75) บาร์ 4901316802561
ขึ้นต้น 11 ห่วง
แถวที่1-4 k ทุกแถว
แถวที่5 k1 yo k3 sl2 k1 psso k3 yo k1
แถวที่6  p2 yo p2  sl2 p1 psso p2 yo p2
แถวที่7 k3 yo k1 sl2 k1 psso k1 yo k3
แถวที่8 p2 k2 yo sl2 p1 psso yo k2 p2
แถวที่9 k1 yo sl1 k1 psso p1 yo sl2 k1 psso yo p1 k2 tog yo k1
แถวที่10 p3 k1 p3 k1 p3
แถวที่11 k2 yo sl1 psso yo sl2 k1 psso yo k2tog yo k2
แถวที่12 p ทุกห่วง
แถวที่13 k2 p1 k1 yo sl2 k1 psso yo k1 p1 k2
แถวที่14 p2 k1 p5 k1 p2
แถวที่15 k2 p1 k1 yo sl2 k1 psso yo k1 p1 k2
แถวที่16 p2 k1 p5 k1 p2   
ผังลาย

Share :