• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกolympus#40-5กลีบ
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักoly#40 no.143 บาร์ 10339
เข็มโครเชท์#8(0.9มม.)บาร์109798
ขนาดสำเร็จ 7*7ซม.
ขั้นตอนการทำ  ขึ้นต้น16โซ่ ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 5เป็นหลักแรก พ3ค 5ครั้ง (โซ่5 พ3ค6ครั้ง) ทำซ้ำใน(...) จนจบแถว โซ่5 ลหกับหลักแรก
แถวที่2 เลื่อน3หลัก *คธ โซ่1 (1/2พ1ค2ครั้ง รวบพร้อมกัน โซ่4) ทำซ้ำใน(...)3ครั้ง โซ่1* ทำซ้ำใน*...*
จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่3-4 ถักตามผังลาย 
ผังลาย

Share :