• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายRochas361
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก ROCHAS สี 361 บาร์  92698154
เข็มโครเชท์ 5/0-7/0 บาร์ 101025
ขั้นตอนการทำ
ขึ้นต้นโซ่ 25โซ่
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค ทุกหลักพลิกกลับ
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่1ข้าม1 พ1ค หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(...) จนจบแถวพลิกกลับ
แถวที่3 โซ่3 เป็นหลักแรก ข้าม1(พ1คหลักถัดไป โซ่1 ย้อน1หลัก 1/2พ1ค ลงบนโซ่4ครั้งรวบพร้อมกัน)
ทำซ้ำใน(...) จนจบแถวพลิกกลับ
แถวที่4 ทำเหมือนที่2 (แถวที่1-4=1ช่วงลาย)
ผังลาย

Share :