• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
knitting rochas361
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก Rochas สี 361 บาร์ 92698154
ไม้นิต clover (4.00มม.) Art No.3012 บาร์4901316802578
ขึ้นต้น 22 ห่วง
แถวที่1 k4 k2tog k1 yo k6 k2tog k1 yo k6
แถวที่2 p7 yo p1 p2tog p2 yo p1 p2tog p3
แถวที่3 k2 k2tog k1 yo k6 k2tog k1 yo k8
แถวที่4 yo p1 p2tog p2 yo p1 p2tog p1
แถวที่5 k2tog k1 yo k6 k2tog k1 yo k6 k2tog k1 yo k1
แถวที่6 p4 sl1 p1 psso p1 yo p6 sl1 p1 psso p1yo p6
แถวที่7 k7 yo k1sl1 psso k6 yo k1 sl1 k1 psso k3
แถวที่8 p2 sl1 p1 psso p1 yo p6 sl1 p1 psso yo p8
แถวที่9 yo k1 sl1 psso k6 yo k1 sl1 k1 psso k6yo k1 sl1 k1 psso k1
แถวที่10 sl1 p1 psso yo p6 sl1 p1 psso p1 yo p6 sl1 p1 psso p1 yo p1
ผังลาย

Share :