• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกOly40-M1
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายolympus#40 สีเหลือบM1 
                  โครเชต์Jmra #8(0.90มม.)
คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1        โซ่3 เป็นหลักแรก(โซ่1* ทำปุ่ม*)พ1ค) ทำซ้ำใน (…) 6ครั้ง จนจบแถวด้วย โซ่1*ทำปุ่ม* ลห กับหลักแรก
แถวที่2        โซ่7 เป็นหลักแรก(*พ2ค 6ครั้ง ลงบนโซ่3* พ3ค ลงบนหลักถัดไป) ทำซ้ำใน (…) 6ครั้ง ทำซ้ำใน*...* 1ครั้ง ลห กับหลักแรก
แถวที่3        โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 3ครั้ง หลักถัดไป รวบพร้อมกัน (โซ่5 พ1ค 4 หลักถัดไปรวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน (…) จนจบแถว โซ่ 2 พ1ค กับหลักแรก
แถวที่4-6    ถักตามผังลาย
ผังลาย

Share :