• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
knitting - santore
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก SANTORE no.411 บาร์ 92698055
ไม้นิตไม้ไผ่ #8(4.5มม.) บาร์ 4901316802585
ขึ้นต้น 20ห่วง
แถวที่1 (k1 yo sl1 k1 psso k1 k2tog yo)ทำซ้ำใน(...)2ครั้ง k1
แถวที่2และแถวคู่ทุกแถว ถักpตลอดแถว
แถวที่3 ถักเหมือนแถวที่1
แถวที่5 (k1 k2tog yo k1 yo sl1 k1 psso)ทำซ้ำใน(...)2ครั้ง k1
แถวที่7 ถักเหมือนแถวที่5 (แถวที่1-8=1ช่วงลาย)
ผังลาย

Share :