• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก8เหลี่ยม ริมลูกไม้
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักoly#40 บาร์103319
เข็มโครเชท์#8(0.09มม.) บาร์109796
ขนาด8x8ซม.
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้นโซ่6 ลห เป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่3 พ1ค) ทำซ้ำใน(...)6ครั้ง ลห กับหลักแรก
แถวที่2 โซ่5 เป็นหลักแรก พ3ค 3ครั้ง บนหลักถัดไปรวบพร้อมกัน (โซ่8 พ3ค 4ครั้ง บนหลักถัดไป-
รวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน(...)จนจบแถว โซ่8 ลห กับหลักแรก
แถวที่3-5 ถักตามผังลาย
ผังลาย

Share :