• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกoly40-143
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก โอลิมปัส#40 no.143 บาร์103319
เข็มโครเชท์#8(0.9มม.) บาร์109768
ขนาดสำเร็จ 7*8ซม.
ขั้นตอนการทำ
ขึ้นต้นโซ่ 6 ลห เป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค (โซ่3 พ1ค 2ครั้ง)ทำซ้ำใน(...)4ครั้ง โซ่3 ลห กับหลักแรก
แถวที่2 โซ่1 คธ(โซ่5 คธ หลักถัดไป คธ 4หลักถัดไป)ทำซ้ำใน(...)4ครั้ง โซ่5 คธหลักถัดไป คธ 3หลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่3-5 ถักตามผังลาย
ผังลาย+
Share :