• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกorange is the color of joy
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายโอลิมปัส#5 no.171,172 สีละ1กลุ่ม บาร์โคด 103318
เข็มโคร์เชต์#0-2/0 บาร์โคด 101036
ขั้นตอนการทำ
ขึ้นต้น 6โซ่ ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่4 เป็นหลักแรก พ2ค 3 ครั้ง บนหลักเดียวกัน (โซ่4 พ2ค 4 ครั้ง บนหลักถัดไป)
ทำซ้ำใน(...)3 ครั้ง โซ่4 ลห กับหลักแรก
แถวที่2-3 ถักตามผังลาย
ผังลาย


Share :