• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกolympus emmy 6กลีบ
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักoly emmy #40 สีน้ำตาล จำนวน1 กลุ่ม บาร์โคด104584
เข็มโครเชต์#6(1.00มม.) บาร์โคด
ขนาดสำเร็จ 7.5x7.5
ขั้นตอนการทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1โซ่3เป็นหลักแรก(โซ่4พ1ค)ทำซ้ำใน(...)4ครั้งโซ่1พ1ค กับหลักแรก
แถวที่2โซ่3เป็นหลักแรกพ1ค4ครั้ง(โซ่5พ1ค5ครั้งบนหลักถัดไป)ทำซ้ำใน(...)4ครั้งโซ่5ลห กับหลักแรก
แถวที่3-6ถักตามลาย
วิธีเชื่อมดอกให้ติดกัน
เชื่อมดอกแถวสุดท้าย โดยการ ลหให้ติด
ผังลาย


Share :