• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เสื้อhoney
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก Melfie No.251 จำนวน 2 กลุ่ม รหัส 92698079
ด้ายถัก Willa No.102 จำนวน 3 กลุ่ม รหัส 92698161
ไม้นิต Clover ขนาดหัว 4.2 มม. #7 รหัส 4901316542078
ไม้นิต Clover ขนาดหัว 3.75 มม. รหัส 4901316802561
เข็มโครเชต์ Clover เบอร์ 0,2/0 2 หัว สีเงิน รหัส 101036
กระดุมจีน รหัส 101929
ขนาดสำเร็จ 76x38 ซม.
วิธีทำ ชิ้นหลัง ขึ้นต้น 76 ห่วง ไม้นิตเบอร์ 3.75 มม. ด้วยด้ายถัก Melfie
ถักขอบเอวลาลูกฟูกเล็ก 34 แถว เปลี่ยนไม้เบอร์ 4.2มม. เริ่มถักตัวเสื้อ
แถวที่ 1 k ตลอดแถว
แถวที่ 2 p ตลอดแถว
แถวที่ 3 k1 (k2 tog yo k2) ถักซ้ำใน (...) จนจบแถวด้วย k2tog yo k1
แถวที่ 4 ถักเหมือนแถวที่ 2
แถวที่ 5 k3 (yo Sl1 k1 psso k3 k2 tog yo k1) ถักซ้ำใน (...) จนจบแถวด้วย k2 tog yo k2
แถวที่ 6 ถักเหมือนแถวที่ 2
แถวที่ 7 k4 (yo Sl1 k1 psso k1 k2tog k3) ถักซ้ำใน (...) จนจบแถวด้วย k2 tog yo k3
แถวที่ 8 ถักเหมือนแถวที่ 2
แถวที่ 9 (k5 yo k3 tog yo) ถักซ้ำใน (...) จนจบแถวด้วย yo k3tog yo k4)
แถวที่ 10 ถักเหมือนแถวที่ 2
แถวที่ 11-26 ถักขึ้นไปตรงๆ ตามผังลาย
แถวที่ 27-72 ลดวงแขนและคอหลังตามผังลาย
ชิ้นหน้าขวา
ขึ้นต้น 38 ห่วง ไม้นิต3.75มม. ด้วยด้ายถัก Melfie ถักขอบเอวลายลูกฟูกเล็ก 34 แถว เปลี่ยนไม้นิต4.2 มม. เริ่มถักตัวเสื้อด้วยไหม Willa
แถวที่ 1 ถักตามผังลาย
แถวที่ 27-72 ถักลดวงแขน คอหน้าซ้ายและไหล่ตามผังลาย
ชิ้นหน้าซ้าย ขึ้นต้น 38 ห่วง ไม้นิต3.75มม.  ด้วยด้ายถัก Melfie ถักขอบเอวลายลูกฟูกเล็ก 34 แถว เปลี่ยนไม้นิต4.2มม. เริ่มถักตัวเสื้อด้วยด้ายถัก Willa
แถวที่ 1-27 ถักตามผังลาย
แถวที่ 28-72 ถักลดวงแขน คอหน้าซ้าย และไหล่ ตามผังลาย
แขนเสื้อ ขึ้นต้น 42 ห่วง ไม้นิต 3.75 มม. ด้วยด้ายถัก Melfie ถักขอบแขนลายลูกฟูกเล็ก 22 แถว เปลี่ยนไม้นิต 4.2มม. ถักลายแขน ด้วยด้าย Willa
แถวที่ 1-72 ถักแนวเพิ่มใต้ท้องแขนตามผังลาย
แถวที่ 73-88 ถักแนวลดหัวแขนตามผังลาย
วิธีประกอบ
  1. เย็บไหล่ชิ้นหน้า-หลัง ติดกัน ทั้ง 2 ข้าง
  2. เย็บด้านข้างตัวเสื้อชิ้นหน้า-หลัง ติดกันทั้ง 2 ข้าง
  3. เย็บแขนติดกับตัวเสื้อ
  4. ถัก คธ ย้อนหลัก 2 แถว รอบคอเสื้อ และสาบหน้า ด้วยด้ายถัก Melfie                                   
  5. ติดกระดุมจีน
ผังลาย1
ผังลาย2
Share :