• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เสื้อกั๊กGreen Mist
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมพรมเทนเดอลี่ No. 625 จำนวน 2 กลุ่ม,No. 632 จำนวน 1 กลุ่ม รหัส 101013
ไม้นิต Clover ไม้ไผ่ # 4 มม. รหัส 4901316801578
ไม้นิตวงกลม Clover ไม้ไผ่ # 4 มม. ยาว 40 ซม. รหัส 4901316849009
เข็มโคร์เชต์ Tulip 2 หัว สีทอง 5/0,7/0 รหัส 101025
เข็มเย็บไหมพรม
ขนาดสำเร็จ 85x56 ซม.
ขั้นตอนการทำ
ชิ้นหลัง ขึ้นห่วง 89 ห่วง ด้วยไม้นิต 4 มม. ถักลายลูกฟูกใหญ่ 6 แถว เริ่มถักตัวเสื้อ
แถวที่ 1   k ตลอดแถว
แถวที่ 2   p ตลอดแถว (แถวที่ 1-2 ลายสต๊อกกิ้ง)
แถวที่ 3-76             ถักลายสต๊อกกิ้ง
แถวที่ 77-128         ลดวงแขน และ ลดคอหลัง ตามผังลาย
ชิ้นหน้า ขึ้นห่วง 89 ห่วง ด้วยไม้นิต 4 มม. ถักลายลูกฟูกใหญ่ 6 แถว เริ่มถักตัวเสื้อ
แถวที่ 1-76             ถักเหมือนชิ้นหลัง (เริ่มสลับสี แถวที่ 63-83)
แถวที่ 77-128         ลดวงแขน และลดคอ ตามผังลาย
วิธีประกอบ
  1. นำชิ้นหน้า-หลัง เย็บด้านข้างติดกัน 2 ข้าง
  2. เย็บไหล่ติดกันทั้ง 2 ข้าง
  3. เก็บห่วงรอบวงแขนด้วยไม้นิตวงกลม ถักลายลูกฟูกเล็ก 4 แถว
  4. เก็บห่วงรอบคอด้วยไม้นิตวงกลม ถักด้วยลายลูกฟูกเล็ก 38 แถว
ผังลาย1
ผังลาย2
Share :