• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เสื้อกั๊กRed Merry
สิ่งที่ต้องใช้
 
ไหมพรม เทนเดอร์ลี่ No. 612 จำนวน 2 กลุ่ม No. 613,625,632,ขาว จำนวน 1 กลุ่ม รหัส 101013
ไม้นิต Clover # ไม้ไผ่ 4 มม. รหัส 4901316802578
ไม้นิตวงกลม # ไม้ไผ่ 4 มม. ขนาดหัว 40 cm. รหัส 4901316849009
เข็มโคร์เชต์ Tulip 2 หัวสีทอง 5/0,7/0 รหัส 101025
กระดุม 2 เม็ด
ขนาดสำเร็จ 85x52 cm.

ขั้นตอนการทำ

ชิ้นหลัง ขึ้นห่วง 89 ห่วง ด้วยไม้นิต # 4 มม. ถักลายลูกฟูกใหญ่ ด้วย No. 612 จำนวน 3 แถว ,สีขาว 3 แถว, No 612 จำนวน 3 แถว  ทั้งหมด 9 แถว
เริ่มถักตัวเสื้อดังนี้
แถวที่ 1  k ตลอดแถว
แถวที่ 2  p ตลอดแถว (แถวที่ 1-2 = ลายสต๊อกกิ้ง)
แถวที่ 3-76            ถักลายสต๊อกกิ้ง
แถวที่ 77-96          ลดวงแขนชิ้นหลัง ตามผังลาย
แถวที่ 97-128        ลดคอหลัง ตามผังลาย
ชิ้นหน้า ขึ้นห่วง 89 ห่วง ด้วยไม้นิต # 4 มม. ถักด้วยลายลูกฟูกใหญ่ ด้วย No. 612 จำนวน 3 แถว สีขาว 3 แถว,No.612 จำนวน 3 แถว ทั้งหมด 9 แถว เริ่มถักตัวเสื้อ ดังนี้
แถวที่ 1-54            ถักเหมือนชิ้นหลัง
แถวที่ 55-86          เริ่มถักสลับสี และลดวงแขนตามผังลาย
แถวที่87-128         ถักลายสต็อกกิ้ง ลดคอหน้าตามผังลาย
วิธีประกอบ
1.       นำชิ้นหน้า-หลัง เย็บด้านข้างติดกันทั้ง 2 ด้าน
2.       เย็บไหล่ติดกันทั้ง 2 ข้าง
3.       ถักสายคอหลัง ด้วยลายลูกฟูกเล็ก 22 ห่วงจำนวน 8 แถว ตามผังลาย ทั้ง 2 ข้าง
4.       เก็บห่วงรอบคอด้วยลายลูกฟูกเล็กจำนวน 8 แถว
5.       เก็บห่วงรอบวงแขน ด้วยลายลูกฟูกเล็ก จำนวน 6 แถว
6.       ติดกระดุม

ผังลาย


Share :