• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Flower doily
สิ่งที่ต้องใช้
  • ด้ายถักป้อบปี้ส์ 2สี เบอร์863 , 835 หรือสีตามชอบ   บาร์โคด103312 
  • เข็มโคร์เชต์ #5  (1.10มม.)
  • หรือ ไหมพรมTMโมแฮร์  117,118 บาร์โคด 92026063
  • เข็มโครเชต์clover 1/0-2/0 บาร์ 2412349310005
ขนาดสำเร็จ 18*18 ซม. ถ้าถักด้วยไหมโมแฮร์ขนาดสำเร็จ 23x23ซม.
ขั้นตอนการทำ  คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1โซ่3เป็นหลักแรก พ1ค 2ครั้ง รวบพร้อมกัน (โซ่2 พ1ค 3ครั้ง รวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน(...)5ครั้ง โซ่2 ลห กับหลักแรก
แถวที่2  เลื่อน 1 หลัก โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค รวบพร้อมกัน (โซ่2 พ1ค 3ครั้ง รวบพร้อมกัน บนหลักเดิม โซ่ 2พ1ค 3ครั้ง รวบพร้อมกัน หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (…..) 5 ครั้ง โซ่2 พ1ค 3ครั้ง รวบพร้อมกัน หลักเดิม โซ่ 2 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-10  ถักตามผังลาย
แถวที่ 11-13  สลับสี 835 ถักตามผังลาย          
ผังลาย


Share :