• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายoly40 #563,810
 
สิ่งที่ต้องใช้      ด้ายOlympus#40 สี 810 ,563
                       เข็มโครเชต์ #6 ขนาด 1มม. บาร์ 051221712234
                       หรือ ด้ายOlympus#18 สีส้มสด เข็มโครเชต์ #3 ขนาด 1.3มม.
ขนาดลาย        ด้าย#40 ได้ขนาด 7.5ซม.
                       ด้าย#18 ได้ขนาด 9.5ซม.
ขั้นตอนการถัก  โซ่10 ลห เป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 23ครั้ง ลห กับหลักแรก
แถวที่2  โซ่5 เป็นหลักแรก (โซ่2 พ3ค หลักถัดไป)  ทำซ้ำใน (....) จนจบแถบ โซ่2 ลห กับหลักแรก
แถวที่3-5 ถักตามผังลาย
ผังลายถัก

Share :