• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระดุมลูกปัด น่ารักและเพิ่มมิติให้กับงานปัก
กระดุมลูกปัด

สิ่งที่ต้องใช้     กระดุม4รู
                     ไหมโอลิมปัสก#25
                     ลูกปัดไม้ญี่ปุ่นบาร์โคด 100622
                    เข็มปัก เข็มหมุด
วิธีปัก            ใช้ไหม 6 เส้น ปักตามขั้นตอนในภาพ


 

Share :