• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เสื้อScallop
สิ่งที่ต้องใช้
-      ไหม MADEIRA เบอร์สี 1134 จำนวน 8 หลอด เบอร์สี 2375 จำนวน 2 หลอด
        เบอร์สี 1115 จำนวน 2 หลอด เบอร์สี 1097 จำนวน 2 หลอด
-      ดิ้น MADEIRA # 40 เบอร์สี 380 จำนวน 8 หลอด
-      โครเชต์ Clover บาร์โคด 101025 # 0 – 2/0
-      เข็มปักครอสติช # 22 เพื่อเก็บปลายไหม รหัส 104210
-      กระดุม 1 เม็ด
ขนาดสำเร็จ รอบอก 90 ซม. ยาว 52 ซม.
วิธีทำ ชิ้นหลัง ขึ้นต้น 192 โซ่ ใช้ไหมมาดีรา7เส้นดิ้น1เส้น ถักตามผังลาย
แถวที่ 1                  โซ่ 4 เป็นหลักแรก พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม ข้าม 4 หลัก พ1ค  บนหลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค บนหลักเดิม (ข้าม 4 หลัก พ1ค 4 ครั้ง บนหลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม ข้าม 4 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค บนหลักเดิม) ทำซ้ำใน (.....)จนจบแถวด้วย ข้าม 4 หลัก พ1ค 5 ครั้ง บนหลักสุดท้าย  พลิกกลับ
แถวที่ 2                  โซ่ 1 เป็นหลักแรก (คธ โซ่ 3 พ1ค 4 หลักถัดไป รวบพร้อมกัน พ1ค หลักถัดไป โซ่ 1 ข้าม 1 หลัก พ1ค หลักถัดไป พ1ค 4 หลักถัดไปรวบพร้อมกัน โซ่ 3 คธ หลักถัดไป)ทำซ้ำใน (….) จนจบแถว พลิก กลับ
แถวที่ 3                 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1ค หลักเดิม พ1ค 4 ครั้ง บนหลักถัดไป  โซ่ 1 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม( พ1ค บนหลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค บนหลักเดิม พ1ค 4 ครั้ง บนหลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม) ทำ                ซ้ำใน (…..) จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่ 4                  โซ่ 3 พ1ค บนหลักถัดไป พ1ค 4 หลัก รวบพร้อมกัน โซ่ 3 คธ บนหลักถัดไป โซ่ 3 พ1ค 4 หลักรวบพร้อมกัน ( พ1ค บนหลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค  บนหลักถัดไป  พ1ค 4 หลัก รวบพร้อมกัน โซ่ 3 คธ หลักถัดไป โซ่ 3 พ1ค 4 หลัก รวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน (…..) จนจบแถวด้วย พ1ค 2 หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่ 5 – 44        ทำซ้ำในแถวที่ 1 – 4
แถวที่ 45 – 78    ถักแนวลดวงแขนตามผังลาย
แถวที่ 79 – 80    ถักแนวลดคอหลัง ตามผังลาย
ชิ้นหน้าขวา – ซ้าย
ขึ้นต้น 91 โซ่
แถวที่ 1 – 44 ถักเหมือนชิ้นหลัง
แถวที่ 45 – 80 ถักแนวลดวงแขน – คอหน้าตามผังลาย
วิธีประกอบ
1.       ถักไหล่ ชิ้นหน้า – หลัง ติดกันทั้ง 2 ข้าง(โซ่ 4 คธ)
2.       ถักด้านข้างติดกัน ทั้ง 2 ข้าง (โซ่ 4 คธ)
3.       ถักลายริมรอบวงแขน,คอ,รอบตัวเสื้อ
4.       เย็บกระดุมติดและเย็บกระดุมแป๊ะด้านใน
ผังลาย1   ผังลาย2
                

Share :