• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกblue is the colour of the sea
 ดอกถักดอกเดียวกัน ใช้ด้ายถักต่างขนาด ก็สวยแตกต่างกัน ดอกนี้สามารถถักด้วยolympus#5 ,#18,#40
ขึ้นต้นโซ่6 ลห เป็นวงกลม
แถวที่1  โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่1 พ1ค)  ทำซ้ำใน (.....) 10ครั้ง โซ่ 1 ลห กับหลักแรก
แถวที่2  โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่2 ข้าม1หลัก พ1ค หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (....) 10 ครั้ง โซ่2 ลห กับหลักแรก
แถวที่3  ถักเลื่อน 1 หลัก โซ่ 3 พ1ค โซ่5 พ1ค 2 ครั้ง หลักเดิม (พ1ค 2 ครั้ง หลักถัดไป โซ่5 พ1ค2ครั้ง หลักเดิม)  ทำซ้ำใน (....) จนจบแถว ลห กับหลักแรก
ผังลาย


Share :